17 Απριλίου 2021, ώρα 17.00-20.00

Εγγραφή Δωρεάν

www.conferre.tv/1yearcovid

 


16 Μαϊου 2021, ώρα 17.00-20.00

Εγγραφή Δωρεάν

www.conferre.tv/fetal

Δείτε το Επιστημονικό πρόγραμμα ΕΔΩ


22 Μαϊου 2021, ώρα 17.00-18.30

Εγγραφή Δωρεάν

Τι νεότερο στη Μαιευτική και Γυναικολογία
που αλλάζει την καθημερινή μας πρακτική

www.conferre.tv/attikoramanews

22 Μαϊου 2021, ώρα 18.30-20.00 Premature ovarian insufficiency:
A toolkit for the primary care physician

www.conferre.tv/attikoramapoi 


30 Μαϊου 2021, ώρα 17.00-18.30

Εγγραφή Δωρεάν

Το ΑBC της Αντισύλληψης - tips & tricks

www.conferre.tv/abc

30 Μαϊου 2021, ώρα 18.30-20.00

Attikon Research Festival - οι νέοι γιατροί
παρουσιάζουν τις ερευνητικές τους προσπάθειες

www.conferre.tv/research